MỘT BÀI CA MỚI
Sơn Dương

ĐK. Một bài ca mới hãy hát lên ca tụng Chúa Trời. Tiến vào thành đô bao sướng vui ta thờ lạy Chúa.

1. Trong tôi hân hoan khi được vào thánh cung Chúa Trời. Rộn ràng niềm tin nơi cung lòng của Chúa yêu thương.

2. Tôi luôn an tâm khi tựa nương cánh tay nhân hiền. Vì Ngài chở che tôi trên đường về bến yêu thương.