SAO NGƯỜI BỎ CON
Cao Thanh Hoàng

ĐK. Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Người đã bỏ con.

1. Bao người thấy con đều mỉa mai con. Họ bĩu môi họ lắc đầu: “Hắn tin cậy Chúa xin Người cứu hắn xin Người giải gỡ hắn nếu Người yêu thương.”

2. Đứng ở quanh con từng bầy chim ưng cùng chó hoang luôn thét gào. Lũ người tà ác vây bọc quanh con đâm thủng cả chân tay thấy cả xương con.

3. Y phục của con chúng đã chia nhau rồi rút thăm tấm áo dài. Chúa ơi lạy Chúa xin đừng xa con xin Người hãy ra tay cứu trợ đỡ nâng.

4. Con nguyện tôn vinh danh Người muôn nơi giữa muôn dân giữa muôn người. Khúc ca ngợi khen con sẽ reo vang tán tụng danh thánh Chúa dâng mừng kính Chúa.

5. Hết thảy muôn dân những người kính Chúa hãy hát lên ngợi khen Người. Hết thảy dòng dõi nơi nhà Gia-cóp hỡi nhà Ít-ra-en hãy chúc tụng Đức Chúa.