LINH HỒN CON KHÁT KHAO CHÚA (Tv 62)
Cao Minh ThắngĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khát khao Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khát khao Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khát khao Ngài.

1. Con ngày đêm thao thức kiếm tìm Ngài. Linh hồn con tháng dài mong đợi Chúa. Như đất đã khô khan mong chờ cơn mưa trời, như đàn nai ngơ ngác khát tìm giòng nước mát êm.

2. Con khát mong được chiêm ngưỡng thiên nhan trong cung điện để nhìn thấy vinh quang và quyền năng của Chúa, và miệng con sẽ ca mừng ngợi khen danh Ngài

3. Chúa là bóng mát của đời con, là chốn cho hồn con nương tựa. Khi con kêu cầu Ngài, khi con kêu cầu Ngài, Ngài luôn đỡ nâng.