LẠY CHA RẤT THÁNH
Tác Giả: Lm. Vương Diệu


1. Lạy Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn con dâng Chúa để ngợi khen, để tạ ơn, để cầu xin, để đền bù muôn tội lỗi nhân gian.

ĐK. Xin dâng lên cùng xin dâng lên hợp với lễ vật chí thánh thuần khiết. Xin dâng lên cùng xin dâng lên cả thân xác, cả tâm trí trọn đời.

2. Lạy Cha rất thánh xin chúc lành của lễ trong sạch này. Đoàn con dâng Chúa cả hồn xác cả đời sống mọi khổ đau để hiệp lại với của lễ hy sinh.