BẰNG TẤT CẢ TÌNH YÊU
Viết Chung


1. Hồn con được no đầy của ăn hằng sống. Hồn con được nuôi dưỡng bằng chính Máu Thịt tình thương. Như Man na đã tuôn mưa xuống sa mạc. Nuôi dân riêng thoát qua khỏi bước lưu lạc. Đời sống con được Chúa cho vui thỏa nguồn thiêng ân chứa chan.

ĐK. Ôi ân tình thật cao siêu thắm sâu. Ôi ân tình thật bao la biết bao. Cha đã ban Con Mình làm của ăn phần rỗi. Cha đã nuôi nhân loại bằng tất cả tình yêu.

2. Rượu bánh nên Thánh Thể hiện thân của Chúa. Thật nhiệm mầu cao cả sự sống Chúa hòa cùng ta. Cho anh em biết kết liên khắp bốn bể. Nên con chiên hòa nên một chi (i) thể. Cùng chung một Hội Thánh sống an bình trọn vẹn trong đức tin.