CA LÊN ĐI
Lm. Kim Long1. Ca lên đi, gọi thức giấc trời hừng đông. Ca lên đi, cho đóa hoa nở thơm nồng.

ĐK. Ca lên đi, chung nhịp bài ca mới, cảm mến Chúa Trời yêu thương muôn đời, khắp nơi mau kết lời.

2. Ca lên đi, dọi ánh sáng vào màn đêm. Ca lên đi, cho bóng trăng tỏa êm đềm.

3. Ca lên đi, đồi núi tiếp lời biển khơi. Ca lên đi, cho thác tuôn đổ lưng trời.

4. Ca lên đi, triều nước ứ trào dòng sông. Ca lên đi, cho lúa xanh thẳm nương đồng.

5. Ca lên đi, dàn bướm trắng tìm màu hoa. Ca lên đi, cho ánh quang tỏa chan hòa.

6. Ca lên đi, hạ trắng xóa mờ làn mây. Ca lên đi, cho nắng xuân chở hương đầy.

7. Ca lên đi, từng cánh én gọi vào thu. Ca lên đi, cho gió đông thổi sương mù.