NỮ VƯƠNG THIÊNG ĐÀNG
Ngô Duy Linh

Lạy Nữ Vương thiêng đàng hãy vui mừng. Al-lê-lu-ia. Vì Đức Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Al-lê-lu-ia. Ngưởi đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Al-lê-lu-ia. Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi. Al-lê-lu-ia. Lạy Thánh Nữ đồng trinh Ma-ri-a hãy hỉ hoan khoái lạc. Al-lê-lu-ia. Vì Chúa đã sống lại thật, vì Chúa đã sống lại thật, Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.