THÁNH VỊNH 33
Lm. Kim Long

Đáp 1. Hãy nếm thử mà coi, cho biết Chúa thiện hảo dường bao.

Đáp 2. Những người nghèo khổ kêu xin và Chúa đã nhậm lời.

Đáp 3. Tôi sẽ không ngừng, không ngừng ngợi khen Chúa.

Đáp 4. Chúa cứu người công chính thoát mọi nỗi gian truân.

Đáp 5. Chúa vẫn ở bên những người cõi lòng nát tan.

Đáp 6. Chúa đã cứu tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Đáp 7. Hãy nhìn về Chúa để được hớn hở vui mừng.

Đáp 8. Người công chính những gặp gian truân, nhưng Chúa cứu nguy họ luôn.

Đáp 9. Hãy đến nghe ta dạy biết đường tôn sợ Chúa, hỡi con!

Đáp 10. Thiên thần của Chúa xây dựng đồn luỹ quanh kẻ kính sợ Ngài.

1. Tôi luôn luôn ca tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Chúa đã làm tôi hãnh diện, xin các bạn nghèo nghe nói và vui lên.

2. Xin theo tôi ca ngợi Chúa, ta hãy hiệp lời mừng chúc Uy Danh. Chúa đáp lời tôi khẩn cầu cho thoát mọi điều kinh hãi và lo âu.

3. Ai hân hoan trông về Chúa, luôn sẽ chẳng còn nhục nhã hổ ngươi. Tiếng kẻ nghèo đây khấn nài, Thiên Chúa ưng nhận cho thoát mọi nguy nan.

4. Bao cơ binh xây đồn luỹ quanh kẻ cậy Ngài giải thoát cứu nguy. Hãy nếm Ngài bao tốt lành, nương náu bên Ngài vinh phúc thực khôn ngơi.

5. Dân riêng ơi, tôn sợ Chúa, ai kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn chi. Phú quý rày nên khó nghèo, ai kiếm trông Ngài không thiếu hụt khi nao.

6. Con ơi nghe ta dạy dỗ cho biết đường mà thờ kính Chúa luôn. Hỡi những người mong sống còn, mong hưởng những ngày vinh phúc và khang an.

7. Ta luôn trông coi miệng lưỡi không nói lời nào gian ác điêu ngoa. Sống tốt lành, xa ác tà, ăn ở thuận hoà, trông kiếm bình an luôn.

8. Bôi tên luôn nơi trần thế, bao lũ bạo tàn bị Chúa tru di. Chúa đoái nhìn ai chính trực, luôn lắng tai mà nghe tiếng họ kêu van.

9. Khi nguy nan kêu cầu Chúa, nên Chúa nhậm lời giải thoát khang an. Chúa ở gần bao tấm lòng tan vỡ ê chề để cứu độ cho luôn.

10. Ai công minh luôn gặp khó, nhưng Chúa dủ tình hằng cứu thoát cho. Chúa giữ gìn xương cốt họ, không để khúc nào bị gẫy dập chi đâu.

11. Quân gian manh gây tội lỗi, kẻ ghét người lành bị án tiêu vong. Chúa cứu mạng tôi tớ Ngài, nương náu bên Ngài, không lãnh phạt khi nao.

12. Bôi tên luôn nơi trần thế, bao lũ bạo tàn bị Chúa tru di. Chúa đáp lời ai chính trực, kêu khấn lên Ngài xin cứu khỏi gian nguy.

13. Bao tâm can như rạn vỡ, luôn những được Ngài gần gũi cứu nguy. Chúa cứu mạng tôi tớ Ngài, nương náu bên Ngài không lãnh phạt khi nao.

14. Bao tâm can như rạn vỡ, luôn những được Ngài gần gũi cứu nguy. Kẻ chính trực hay mắc nạn, nhưng Chúa thương tình luôn giúp họ kinh qua.

15. Ai công minh luôn được giữ xương cốt vẹn toàn từng khúc y nguyên. Chúa cứu mạng tôi tớ Ngài, nương náu bên Ngài không lãnh phạt khi nao.