DÂNG MẸ TRUYỀN TIN
Nhật Minh

1. Năm xưa khi Sứ thần truyền tin cho Mẹ, Mẹ hằng vui đón nhận. Hôm nay hiệp với Giáo hội, đoàn con xin dâng tiếng ca mừng.

ĐK. Dâng cùng Mẹ truyền tin lời xin vâng chan hoà tin yêu. Giữa thế trần hôm nay, Mẹ tựa ngôi sao trời đưa lối. Dâng cùng Mẹ truyền tin lòng khiêm nhu chân thành đơn sơ. Có Chúa nguồn yêu thương, Mẹ cùng con vui sống an bình.

2. Xin dâng, dâng tiến Mẹ lời kinh êm đềm, lời ngợi khen của Mẹ. Xin dâng Mẹ mỗi sớm chiều lời ca khen Thiên Chúa nhân từ.

PDF