CỬA CHUỒNG CHIÊN
Nguyễn BáchĐK. Ta là cửa chuồng chiên. Ai qua Ta mà vào sẽ được cứu rỗi. Ta là cửa chuồng chiên. Ai đi vào sẽ được dưỡng nuôi

1. Người không đi qua lối cửa mà vào, chẳng là trộm cướp đó sao? Đàn chiên không nghe lời chúng nói đâu, vì chúng nhận ra lời kẻ xa lạ

2. Người ban cho tôi sự sống diệu kỳ, đồng xanh Ngài dẫn đưa tôi đi lòng tôi an tâm, nào hãi sợ chi? Ngài luôn bên tôi, tôi có lo gì.