CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B (Tv. 122)
Lm. Thái Nguyên


1. Con ngước mắt lên nhìn Chúa, Ngài ngự trị nơi cõi cao xanh. Kìa như mắt người nam tôi tớ, nhìn vào tay các vị chủ ông.

ĐK. Mắt chúng con nhìn vào Chúa cho tới khi được Ngài thương xót, cho tới khi được Ngài xót thương.

2. Như mắt những người tỳ nữ, hằng nhìn vào bà chủ luôn luôn. Này đây con nhìn vào nơi Chúa, chờ đợi Chúa dủ tình xót thương.

3. Nguyện Chúa xót thương đời con, vì khổ sầu và những khinh chê. Đời lê trong nhục nhằn cay đắng, bọn tự đắc buông lời kiêu căng.

PDF