CHÚA NHẬT V PHỤC SINH C (Tv. 144)
Lm. Thái Nguyên

1. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ơn phúc. Chúa từ tâm với hết mọi loài và từ ái với mọi sinh linh.

ĐK. Lạy Chúa con xin chúc tụng Danh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

2. Hát câu chúc tụng tôn vinh mọi công trình từ bàn tay Chúa. Hết mọi dân hãy chúc tụng Người, và nhận biết nước Người vinh quang.

3. Chúa luôn thánh thiện công minh trong hết mọi nẻo đường Chúa. Chúa gần ai kêu khấn Danh Ngài, và thành tín chẳng hề phôi phai.