THÁNH VỊNH 148
Lm. Kim Long

Sử dụng:
- T.2 19 TN chẵn: câu 1,3,4,5 + Đ.1 hoặc 2
- T.4 6 PS: Câu 1,3,4,5 + Đ.1 hoặc 2
- Hôn phối: 5 câu + Đ.2 hoặc 3
- Thánh Trinh nữ: Câu 1,3,4,5 + Đ.2
- An táng trẻ nhỏ: Câu 1,3,4,5 + Đ.2 hoặc 3.


1. Hãy ca tụng Chúa từ cõi trời cao vút, ca tụng Ngài trên cõi cao xanh. Hãy ca tụng Chúa, hỡi muôn thiên thần Chúa. Ca tụng Ngài, nào các đạo thiên binh.

2. Hãy ca tụng Chúa, vầng ô và trăng sáng, ca tụng Ngài tinh tú long lanh. Hãy ca tụng Chúa, hỡi cửu trùng rạng rỡ. Ca tụng Ngài, nguồn nước tận trên không.

3. Quốc vương quyền thế cùng với hàng lê thứ, công hầu và khanh tướng chư dân. Anh hùng hảo hớn với bao cô thục nữ, bao cụ già cùng khắp mặt thơ nhi.

4. Hãy mau hợp tiếng cùng ca tụng danh Chúa, Danh Ngài thực cao cả vô song. Vẻ oai hùng Chúa lút cao trên trời đất, dân của Ngài, vị thế được nâng cao.

5. Chính công việc đó là tiêu đề ca hát, của người nào những hiếu trung luôn, với cả dòng giống Israel của Chúa, chính dân tộc gần gũi Ngài khôn ngơi.

Đáp 1. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa.

Đáp 2. Alleluia, Alleluia!

Đáp 3. Nào hãy ca tụng uy danh Chúa.