LỜI CÁM ƠN
Ngọc Kôn

1. Tình Chúa vô biên, không bờ, không bến, con làm sao nói hết được hồng ân. Biết nói sao đây cho người cảm thấy, cho đời nhận lấy, trái tim bao la của Ngài.

ĐK: Vì Chúa là biển bao la tình thương, con là sông suối tuôn đi ngàn phương. Vì Chúa là ánh kim ô niềm vui, con là giọt nắng chiếu soi ngàn nơi.

2. Bằng chính cuộc đời, đi vào thế giới, trong tình liên đới nói lên tình yêu. Mỗi lúc con đi, loan truyền tin vui, chính là mỗi lúc, con nói lên câu cám ơn Ngài.

3. Bằng chính tim hồng đi vào cuộc sống, đi vào trong những trở trăn chờ mong. Sống với mọi người, chia buồn chia vui, như Ngài đã sống, luôn lắng lo yêu thương con Ngài.