ÂN HUỆ CHÚA BAN
Lm. Kim LongĐK. Xin cho các ân huệ con nhận được bởi Chúa từ hôm nay nở hoa trong anh em con nhờ sự rạng chiếu của chứng tá đời con.

1. Ân huệ của Chúa đổ tràn lòng con vượt quá mọi ước mong, mọi chờ đợi và mọi khát vọng đời con.

2. Ân huệ của Chúa đổ tràn lòng con đừng ích kỷ giữ riêng và mọi người cần được lãnh nhận hiệp thông.

3. Ân huệ của Chúa đổ vào lòng con thuộc tất cả những ai là thành phần Nhiệm Thể Chúa nhờ Thần Linh.