XIN DÂNG LÊN NGÀI


1. Xin dâng lên Ngài rượu nho bánh miến, đây muôn tâm hồn hiệp nhau dâng tiến, cùng dâng lên trót tâm tình con lẫn vui buồn mang trong cuộc đời. Dâng lên Cha lành rượu bánh thơm ngon, xin Cha thương nhận hồn xác con dâng, nguyện dâng lên trót một niềm tin, lòng thành con xin kính dâng lên.

ĐK. Dâng lên dâng lên Cha bánh trắng rượu thơm, tinh hoa bao nương đồng và công nhân thế. Dâng lên dâng lên Cha hiến lễ đời con, dâng lên dâng lên trót tâm tình mến thương.

2. Xin dâng lên Ngài tình con yêu mến, bao năm gian trần lòng con xa bến, nguyện Cha thương xuống muôn hồng ân, giúp cho lòng con luôn yêu Ngài. Dâng lên Cha lành hồn xác con đây, bao nhiêu nỗi niềm ngày tháng lo âu, nguyện dâng lên đắng cay đời con, muộn phiền con xin kính dâng lên.

PDF