Maria Mẹ Lòng Thương Xót

Lm. Giuse Vũ Đức HiệpĐK. Maria, Mẹ là Mẹ Lòng Thương Xót, vì Mẹ đã được cưu mang ngôi Lời của Lòng Thương Xót. Mẹ ấp ủ trong tim Con Một Chúa Cha nhân hậu, trải qua muôn ngàn khổ đau, Mẹ luôn là Mẹ Thương Xót

1. Mẹ nhận lấy nhân loại khi ở dưới chân thập giá. Ôm xác người Con yêu trong chiều Can-vê buồn vương. Mẹ là Mẹ Thương Xót nên Mẹ uống cạn chén đắng, cùng với Con Một mình hiến dâng lễ vật hy sinh

2. Mẹ Thương Xót nhân loại đang phải sống trong lầm than. Mẹ nhắc nhở bảo ban tin tưởng phó thác vào Chúa. Dù tội đời chất ngất cũng đừng mất lòng tín thác, hỡi đứa con lưu lạc đến đây Cha sẽ ủi an