VINH DANH
Thành Tâm


1. Này hỡi muôn thần thánh vui hạnh phúc trên thượng giới. Này hỡi muôn người khắp nơi chen chúc trên địa cầu. Này hỡi muôn loài thở hơi hiện sống trên trần giới. Xướng lên mà hát ca Danh Người. Này hỡi sông ngòi biển khơi cồn cát hay ghềnh đá. Này hỡi mây trời gió sương đồng hoang hay rừng già. Này hỡi đêm ngày nắng mưa trời sáng hay trời tối. Hát lên mừng Chúa trên trời cao.

ĐK: Vinh danh Cha chí nhân muôn đời cao sang vinh quang khắp nơi. Vinh danh Ngôi Chúa Con, Thánh Thần Ngôi Ba uy linh sáng tươi. Người là Thiên Chúa, Chúa muôn dân. Người là Thiên Chúa, Chúa muôn loài

2. Này hỡi chim trời líu lo ngàn tiếng ca trìu mến. Này hỡi côn trùng tỉ tê ngàn tiếng ca trầm buồn. Này hỡi hoa đồng cỏ cây cùng thú hoang rừng núi. Xướng lên mà hát ca Danh Người. Này hỡi ai người sống vui hạnh phúc trong giầu có. Này hỡi ai người khổ đau rên xiết thân đọa đày. Này hỡi ai vì Phúc Âm đành sống trong nghèo khó. Hát lên mừng Chúa trên trời cao.