THÁNH VỊNH 84
Lm. Kim Long

Sử dụng:
- CN 2 MV B: Pk 5, 6, 7 + Đ.1
- CN 19 TN A: Pk 5, 6, 7 + Đ.1
- CN 15 TN B: Pk 5, 6, 7 + Đ.1
- T2 2 MV: Pk 5, 6, 7 + Đ.3
- T3 16 TN năm chẵn: Pk 1, 2, 3 + Đ.2
- T3 20 TN năm lẻ: Pk 5, 6, 7 + Đ.5
- T3 29 TN năm chẵn: Pk 5, 6, 7 + Đ.5
- T4 3 MV: Pk 5, 6, 7 + Đ.4
- T5 10 TN năm lẻ: Pk 5, 6, 7 + Đ.7
- T6 2 TN năm lẻ: Pk 4, 6, 7 + Đ.6
- T7 13 TN năm chẵn: Pk 5, 6, 7 + Đ.7
- T7 20 TN năm chẵn: Pk 5, 6, 7 + Đ.7
- Cầu bình an: Pk 5, 6, 7 + Đ.5
- Mọi nhu cầu: Pk 5, 6, 7 + Đ.1


1. Xin Chúa dủ thương thánh địa của Ngài, và phục hồi cho nhà Giacóp. Thứ tha tội tình của dân, vùi lấp tất cả lỗi lầm.

2. Xin Chúa dủ thương cứu độ dân Ngài, và dìu về, xin đừng hận nữa. Lẽ đâu Ngài giận không thôi, và cứu mãi nuôi nghĩa nộ.

3. Vâng! Chính Ngài cho chúng con sinh tồn, và làm thần dân Ngài vui sướng. Chúa mau biểu lộ tình thương và kíp xuống ơn cứu độ.

4. Xin Chúa biểu dương nghĩa ân của Ngài, làm tỏ rạng ơn Ngài giải cứu, cứu ai hằng sợ Tôn Danh, dọi chiếu ánh vinh hiển Ngài.

5. Tôi lẳng lặng nghe Chúa nay ban truyền lời chào bình an tặng dân Chúa. Cứu ai hằng sợ Tôn Danh, dọi chiếu ánh vinh hiển Ngài.

6. Ân nghĩa và công lý nay tao ngộ, hoà bình đẹp duyên cùng công chính. Đất nay nảy mầm công minh, thành tín giáng lâm bởi trời.

7. Vâng! Chính Ngài ban phúc ân dư đầy, và ruộng đồng nở rộ hoa trái. Tín trung rày làm tiền phong mở lối bước chân của Ngài.

Đáp 1. Lạy Chúa! Xin cho chúng con được thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ chúng con.

Đáp 2. Lạy Chúa! Xin cho chúng con được thấy tình thương của Ngài.

Đáp 3. Này đây Chúa chúng ta sẽ đến và cứu thoát chúng ta.

Đáp 4. Trời cao hỡi, nào gieo sương xuống. Mây hãy mưa, mưa Đấng cứu độ.

Đáp 5. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Ngài.

Đáp 6. Ân tình và tín nghĩa Chúa nay tương phùng.

Đáp 7. Vinh quang Ngài chiếu dọi trên đất nước chúng ta.