CHÚA MUỐN CON
L.m Từ Duyên


ĐK: Chúa muốn con trở nên bé nhỏ tình yêu cũng ươm mầu đơn sơ. Này tiếng hát ngây thơ con dâng Ngài trọn tuổi thơ con dâng cả ước mơ.

1/ Con đây bé nhỏ xin luôn được yêu Chúa. Như Tê-rê-sa bé nhỏ con mơ là quả bóng đẹp xinh trong tay Ngài tung bay trời cao xanh.

2/ Con đây bé nhỏ phó thác mặc nơi Chúa. Như Tê-rê-sa bé nhỏ con mơ gần bên Chúa để mãi như bông hồng rắc gieo tình yêu thương.

3/ Con đây bé nhỏ hy sinh mình cho Chúa. Như Tê-rê-sa bé nhỏ con mơ là bông hoa đẹp tươi trong tay Ngài luôn mãi tỏa hương thơm.

4/ Con đây bé nhỏ con nương tựa nơi Chúa. Như Tê-rê-sa bé nhỏ con mơ là em bé nương náu trong tay Ngài luôn luôn được chăm nom.

5/ Con đây bé nhỏ đơn sơ và trong trắng. Như Tê-rê-sa bé nhỏ con mơ hằng thương mến và chẳng mang những điều điêu ngoa và gian tham.