CHÚC XUÂN
Lm. Nguyên Lễ

1/ Năm mới xuân về niềm vui chứa chan, xin chúc muôn người hạnh phúc khang an. Ơn thánh tuôn tràn đầy dư lai láng, luôn mãi hân hoan trong tình yêu Chúa ban.

2/ Trong nắng xuân hồng đoàn con kính dâng, muôn đóa hoa lòng, cảm mến tri ân, chung kết muôn lời, mừng Cha năm mới, ơn Chúa không vơi, cho đời Cha thắm tươi.

ĐK 1: Kính chúc kính chúc muôn người hạnh phúc, kính chúc kính chúc một năm thánh đức. Kính chúc kính chúc muôn người hạnh phúc, Hap-py-new-year, hap-py-new-year

ĐK 2: Kính chúc kính chúc Đức Cha hạnh phúc, luôn luôn an vui và luôn thánh đức. Có Chúa giúp sức, trong đời mọi lúc, Đức Cha an tâm truyền loan Phúc âm.