MẸ DẠY CON
Thái Nguyên

1/ Mẹ ơi nhân loại chúng con ước mơ hòa bình, chúng con mong chờ hòa bình. Nhưng chúng con vẫn chưa thực thi công bình bác ái. Lòng người vẫn nặng mang oán hờn ghen ghét tham ô bất công đầy đớn đau cho lớp người nghèo hèn.

ĐK: Hòa bình chỉ có khi ý Chúa được thực thi. Hòa bình chỉ có khi nghe lời mẹ dạy. Mẹ dạy con trong chuỗi lần mân côi. Mẹ dạy con hãy cải thiện đời sống. Mẹ dạy con tôn sung trái tim Mẹ yêu. Ma-ri-a Mẹ dạy, con xin vâng lời Mẹ, Mẹ ơi
.
2/ Mẹ ơi nhân loại chúng con ước mơ hòa bình, chúng con mong chờ hòa bình. Nhưng chúng con vẫn chưa thực thi yêu người yêu Chúa. Tình đời vẫn còn bao tham vọng tranh chấp hơn thua với nhau đầy đau đớn cho than phận làm người.