AN-RÊ PHÚ YÊN
Lm. Trương Đình Hiền


1. Có những trái tim không bao giờ mục nát. Có những cánh hoa không một lần úa tàn. Có những ánh sao chưa đêm nào lịm tắt. Có những con người sống mãi không thôi.

ĐK. An-rê Phú Yên, giữa trời Nam, anh rực sáng, sống chứng nhân tình yêu, chết lễ dâng toàn thiêu. Muôn năm trên đất Việt, gương hy sinh bất diệt còn rực sáng lên, sáng lên thánh ân tuyệt vời.

2. Có những bước chân đã đi vào tuyệt đối. Có những tiếng ca mãi vang vọng muôn đời. Có những ý thơ không bao giờ cạn tứ. Có những cung đàn reo mãi không ngơi.

3. Có những phút giây đã đi vào lịch sử. Có những tháng năm đã trở thành bất diệt. Có những ước mơ không bao giờ lạc lối. Có những con đường dẫn tới vô biên.