MỪNG CHƯ THÁNH
Lm. Kim Long


ĐK. Nay thế trần hợp tiếng hát kính, cùng hân hoan kết tâm tình. Xin chúc mừng đoàn lớp Thánh Nhân chói ngời khắp cả thiên đình. Xưa vững lòng vì Chúa tiến tới. Vượt bao nguy khó trong đời. Son sắt một tình mến Chúa luôn tìm trong phúc vinh quê trời.

1. Một tình yêu thắm nồng. Ngày đêm nung nấu tâm can. Coi lợi danh chốn gian trần như mộng mơ vút qua lần. Từng giây phút ân cần đợi trông chiêm ngắm Thiên Nhan cho dù nguy khó muôn ngàn, hằng tín trung vẹn toàn.

2. Này đoàn con hết tình nguyện xin chư thánh quang vinh, luôn hằng soi lối đưa đường cho đoàn con vững tâm trường, về mau tới thiên đình, hiệp vui lên Chúa uy linh. Muôn ngàn nguy khó coi thường. Vì phúc vinh khôn lường.