THÁNH PHÊ-RÔ 2
Lm. Kim LongĐK. Con là Đá, là Đá kiên vững thiên thu, trên Đá này ta sẽ xây dựng Hội Thánh vững bền. Dù cửa hoả ngục mở ra, dù quỷ dữ gầm thét cũng không làm con lây chuyển vì con là Đá, là Đá kiên vững thiên thu, trên Đá này Ta sẽ xây dựng Hội thánh vững bền.

1. Ta ban cho con chìa khoá Nước Trời sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng luôn cầm buộc. Điều chi dưới trần con cởi tháo, trên trời cũng luôn cởi tháo, chính con mở đóng cửa trời.

2. Si-mon Phê-rô thực có mến Thầy? Lạy Thầy, muôn sự Thầy thấu suốt con hằng mến yêu một Thầy. Đoàn chiên của Thầy con nhận lấy, chuyên cần sớm hôm dìu dắt, hãy nên thủ lãnh nhân lành.