THÁNH GIUSE 2
Lm. Kim LongĐK. Muôn dân kết tâm tình, cùng tôn vinh thánh Giuse. Ôi Cha nuôi con Chúa uy linh, xác hồn ngời sáng khiết trinh. Gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi. Như hương nam cao vút xanh tươi bóng rợp mát cho muôn người.

1. Xưa trên đời Ngài đã tận tình gìn giữ một gia thất yên vui. Dù bao lầm than vẫn thành tín. Nay bao rạng ngời chốn thiên đình phù giúp đoàn con khắp nơi nơi được trung thành theo bước chân Ngài.

2. Như cây trồng gần suối trong lành cành lá hằng phơi phới tươi xanh, và theo mùa sinh kết hoa trái. Bao đêm ngày phụng dưỡng Vua Trời từng phút từng thêm đức thêm ân. Tình yêu Ngài son sắt muôn phần.

3. Đây con thuyền Hội Thánh bập bềnh, triều sóng hằng xô tới xô lui, cuồng phong hằng vây kín mọi lối. Van xin Ngài để mắt thương nhìn dìu dắt đoàn dân Chúa trung kiên tìm theo chân lý vững bền.