TRỜI CHIỀU DẦN LAN
Lm. Kim Long

ĐK. Trời chiều dần lan, lòng con xao xuyến muôn vàn. Mây tím giăng đầy và sương xuống miên man. Quỳ thầm cầu kinh Mẹ ơi xin đoái thương tình soi trời đêm tối dìu con bước an bình.

1. Những khi dập dồn phong ba xô tới một mình chống đỡ đến rã rời mà thuyền vẫn chới với giữa khơi. Mẹ đưa đường con tới nơi.

2. Những khi cuộc đời vương thương tang chế làm từng khoé mắt ướt đẫm lệ và lòng héo hắt đến tái tê. Mẹ thương tình xin chở che.

3. Những khi dại khờ say mê vui sướng dù cuộc sống đã đến cuối đường mà tội lỗi cứ mãi vấn vương vội trông Mẹ xin đoái thương.