ĐỨC MẸ LA VANG
J.M. Thích


1. Lạy Đức Mẹ La Vang / Xin cứu con nguy nan / Phần linh hồn phần xác / Xuống ơn thiêng muôn vàn.

2. Lạy Đức Mẹ La Vang / Ôi Nữ Vương thiên đàng / Vì tấm lòng từ ái / Đến viếng thăm nhân hoàn.

3. Lạy Đức Mẹ La Vang / Xin đoái dân cơ hàn / Nguyện giữ gìn Non Nước / Đất Việt thay yên hàn.

4. Lạy Đức Mẹ La Vang / Xin đoái thương Giáo Hội / Nguyện giữ gìn che chở / Đưa về tới Thiên Đàng.