ĐƯA NHAU
Lm. Nguyễn Duy


1. Đưa nhau lên trước bàn thờ chung lòng thề hứa yêu nhau, nơi đây yêu thương trao hiến xin trọn lời hứa chiều (hôm) nay. Yêu thương xin mãi dâng đầy cho tình nồng ấm men say, xin Cha yêu thương đưa dìu cho tình không chút phôi pha.

ĐK. Xin cho tình chúng con đây thắm hồng tựa nắng ban mai, trao nhau lời hứa hôm nay suốt đời nguyện giữ trung thành.

2. Trăm năm chung kết ân tình hoa lòng luôn ngát hương yêu, gian lao hay khi vui sướng duyên tình không chút nhạt phai. Bên nhau vui bước trong đời không nề gian khó nguy nan, yêu thương có Chúa đưa dìu trên đường đi mãi trăm năm.

3. Trăm năm xin giữ câu thề hương tình chất ngất men say, chung nhau xây bao mơ ước hoa tình thơm ngát vườn xuân. Mai sau con cháu vui vầy gia đình hạnh phúc an vui, yêu thương mưa sương cho đời cho rừng xanh lá thơm hương.