KHI TÌNH YÊU LÊN NGÔI
Cao Huy Hoàng


1. Khi tình yêu lên ngôi ngát hương thơm cuộc đời. Khi tình yêu lên ngôi lòng yêu mến như biển khơi. Lạy Cha Rất Thánh xin tình yêu tình yêu chung thuỷ, hy sinh vì yêu, chết cho tình yêu, trăm năm tình yêu, tình yêu tuyệt vời.

ĐK. Lạy Cha đây tình yêu thánh, đây tình yêu thắm, đây tình yêu sáng với áng hương xin dâng, xin dâng, xin dâng tình yêu. Lạy Cha đây là bánh miến, đây là chén thánh, đây là nước mắt lúc sướng vui hay khi đau thương xin dâng về Ngài.

2. Khi buồn đau thênh thang xót xa trong tủi buồn. Khi từng đêm cô hoang lòng yêu mến vẫn như đại dương. Lạy Cha Rất Thánh xin tình yêu, tình yêu chung thuỷ, hy sinh vì yêu, chết cho tình yêu, trăm năm tình yêu, tình yêu tuyệt vời.