BÀI CA ĐẦU NĂM
Lm. Phạm Liên Hùng


ĐK. Hôm nay ngày đầu năm, chúng con đến thờ lạy Chúa. Hát vang bài ca bao thiết tha giữa trời hoa. Bao nhiêu là mừng vui, cũng như nỗi niềm mơ ước. Tiến dâng về Chúa như lễ dâng khai mùa.

1. Khấn cầu cho tất cả muôn người một mùa xuân mãi mãi thắm tươi. Cho những ai lầm than cơ cực đón xuân về hạnh phúc an vui.

2. Khấn cầu cho hết mọi gia đình một mùa xuân thánh đức phúc vinh. Cho những ai sầu thương ly biệt sớm thấy ngày hạnh phúc an bình.