ĐẦU NĂM DÂNG LỄ
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Ngày đầu năm mới xin dâng Cha khúc ca nở tươi. Ngày đầu xuân vui dâng cao dâng phút giây tuyệt vời. Này bánh rượu và bao công lao, nguyện kết thành niềm tin dạt dào. Để dâng lên Cha như hương hoa ngát thơm trời xuân. Để dâng lên Cha trong câu ca thiết tha tâm hồn.

1. Xin Cha chúc phúc lành cho hết mọi người, để cuộc sống tốt đẹp chan chứa niềm vui.

2. Bao nguy khó sẵn chờ trên khắp nẻo đường. Nguyện trợ giúp thắng vượt không chút sầu vương.

3. Bao cay đắng chán chường trong lúc thất bại. Nguyện trợ giúp chỗi dậy tô thắm ngày mai.

4. Cho mưa nắng thấm đều trên các hoa mầu, và đồng lúa thắm vàng lấp lánh ngàn sao.