HỠI DÂN TƯ TẾ
Lm. Hoàng Kim


ĐK. Hỡi dân tư tế, hỡi dân vương đế, cộng đoàn chư thánh hỡi, hỡi dân Chúa Trời: hãy hát mừng Chúa ngươi.

1. Đoàn con xướng hát dâng Chúa hỡi Con Một Chúa Cha rất yêu thương. Đoàn con kính chúc dâng Chúa hỡi trí tuệ và Ngôi Lời của Thiên Chúa.

2. Đoàn con xướng hát dâng Chúa hỡi Con của Nữ Trinh Maria. Đoàn con kính chúc dâng Chúa hỡi Kitô Người Anh chuộc tội đàn em.