KHÚC HÁT LÊN ĐỀN
Lm. Sơn Ca Linh


ĐK. Tôi vui mừng sung sướng hân hoan khi có người đến báo cho rằng: nào ta lên đền Thiên Chúa, nào ta lên đền Thiên Chúa Sa-lem ơi! ta dừng chân trước cửa đây rồi!Ôi Thành Thánh cao sang.

1. Sa-lem kia kinh đô ta muôn năm bền vững, muôn dân muôn nơi họp về đây tiếng hát lưng trời.

2. Dâng câu ca ta xin cho Sa-lem bình an, muôn dân muôn nơi nhuộm hồng ân thắm phúc muôn đời.