VÀO CUNG ĐIỆN
Nguyên Kha


ĐK. Vào cung điện Chúa Trời, tâm hồn con reo vui. Vào cung điện Thiên Chúa. Niềm vui tuổi thanh xuân.

1. Chúa đã ban niềm vui niềm vui ơn cứu độ. Chúa đã giải thoát con khỏi tay quân thù.

2. Chúng con dâng bài ca bài ca trong thánh đài, để cảm tạ tôn vinh tình Chúa muôn đời.

3. Chúng con dâng niềm tin, niềm tin yêu Chúa Trời. Dâng lễ vật kính tôn Thượng Đế uy quyền.