XIN GIẢI THOÁT CON
Đỗ Vi Hạ


ĐK. Xin giải thoát con, lạy Chúa, xin mau mau đến bang trợ con. Vì Chúa là dũng lực, là khiên thuẫn chở che đời con. Xin dìu dắt con, lạy Chúa, xin cho con bước trong bình an. Vì Chúa là ánh quang, là chân lý sáng tươi huy hoàng.

1. Con hân hoan trở về bên Ngài trong cung điện ngập tràn niềm vui. Xin dâng lên cõi lòng rướm máu, nguyện Chúa thương xoa dịu niềm đau.

2. Con nương thân nép mình bên Ngài đâu lo gì hiểm nguy chông gai, nhưng no say ngắm nhìn nhan thánh, miệng hát ca chúc tụng tôn vinh.