NỢ TÌNH THƯƠNG
Lm. Kim Long

ÐK. Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì. Trừ ra tình thương mến. Vì tình thương là luật Chúa thiện toàn.

1. Tình yêu thương Chúa ta hằng luôn liên kết mọi tâm hồn nên một thân duy nhất.

2. Vì anh em bốn phương hiệp thông như lá ngành muôn màu trong một cây nho quí.

3. Luật yêu thương Chúa ban hãy luôn ghi nhớ và tuân hành. Luôn dịu khoan dung thứ.

4. Tình yêu thương thiết tha vượt qua bao đố kỵ căm thù. Vui buồn chung chia sớt.

5. Còn chi êm ấm hơn cuộc anh em sống vui kết đoàn trong tình yêu chan chứa.

6. Hãy noi gương Chúa ta Ngài yêu thương hiến trọn thân mình cho đoàn con dương thế.

7. Vì muôn dân khắp nơi cùng trông mong phúc thật quê trời. Chung niềm tin yêu Chúa.