ĐI GIEO TIN MỪNG
Lm. Nguyễn Duy


ÐK: Anh em đã lãnh nhận lời gieo trong lòng, chính lời Thiên Chúa yêu thương. Anh em hãy bước vào đời gieo Tin Mừng, dọi tình yêu đến muôn phương.

1. Ra đi lòng tràn bao ý sống, hãy rắc gieo hạt giống Tin Mừng. Ra đi một đời nên nhân chứng, để yêu thương từng ngày cao dâng.

2. Trong hy vọng ngày mai sẽ đến, ánh Ðức Tin rọi chiếu trăm miền. Trong an bình đời vui dâng hiến, hãy ra đi này người anh em.