HÃY DÂNG LÊN
Lm. Mi Trầm


ĐK. Hãy dâng lên ly rượu nồng cùng bánh trắng tinh. Bao đau khổ vui buồn trong đời con chân thành tiến dâng, con chân thành tiến dâng.

1. Bánh rượu đây thơm nồng trắng tinh, xin thương đoái đón nhận lễ dâng. Tuy chẳng đáng với Vua vũ hoàn, nhưng lễ dâng chính tâm hồn con.

2. Đây là bao lao nhọc chúng con, dâng lên Chúa với lòng thành tâm. Xin nhận lấy đổ tràn phúc lộc, cho đời con sống trong tình Cha.