NIỀM VUI TRONG CHÚA
Lan Thanh

1. Giờ đây Chúa ngự trong con ôi niềm vui sướng làm sao giải bày. Tình yêu Chúa dành cho con vượt cao hơn núi mát hơn suối ngàn.

ĐK. Con xin dâng toàn thân, tâm hồn và trọn cuộc sống. Chúa giúp con trinh trong nơi chính nguồn ơn vô song. Con xin dâng tình yêu vui buồn và mọi ước muốn, Chúa dẫn đưa con đi bên Chúa con luôn an lòng.

2. Đời con ước nguyện từ đây đem lòng bác ái dựng xây tình người. Đội ơn Chúa vì yêu con mà hy sinh chết chấp nhận khổ hình.

3. Vì đâu Chúa từ trời cao sinh vào nhân thế lầm than cuộc đời. Vì yêu Chúa vì yêu thương dạy con vui sống chấp nhận khó nghèo.