MARANATHA
Lm. Thành Tâm


ÐK. Ma-ra-na-tha Ngài ơi hãy đến, Ngài đến mau đi, trần gian trông ngóng Ngài đến viếng thăm, ban ơn thứ tha vì đời tội lỗi. Ma-ra-na-tha, từ trên cao đó Ngài ơi có thấu tiếng con kêu cầu, xin cho dương thế người biết thương nhau

1/ Trong lúc tươi vui bình an, xin tạ ơn Ngài muôn kiếp, trong lúc lo âu buồn phiền, cầu Ngài thương ban ơn giúp

2/ Cho kẻ khổ đau lầm than, xin Ngài mang lại no ấm, cho kẻ tha phương lạc loài được về quê hương tươi sáng

3/ Cho kẻ khóc than ngày đêm, xin Ngài mang lại an ủi, cho kẻ cô đơn lạnh lùng, cầu Ngài thương mang hơi ấm

4/ Cho kẻ khát khao tình thương xin Ngài ban tràn thương mến, cho kẻ hy sinh cuộc tình, cầu Ngài ban muôn ơn thánh