NHỊP ĐÀN ĐÊM GIÁNG SINH
Đỗ Vy Hạ


ĐK. Nhịp đàn vang lên hỡi các dân xa gần, tung hô Vua Trời xuống làm người. Cùng hoà ngâm theo tiếng ca thiên thần, thương nhân gian nên Người giáng trần.

1. Chuông ngân nhịp nhàng giữa đêm vắng, thinh không sứ thần hát vang, mời gọi toàn dân mau mau đến chầu, hoà lời tụng ca Chúa ta.

2.Trong nôi mọn hèn Chúa ngự đến, đêm đông sương đầy gió lên chỉ vì tình yêu không mong đáp đền, mà Người đành quên ấm êm.

3.Đêm nay toả hiện ánh sao sáng, đưa Ba Vua tìm tới hang, này lễ vật đây xin dâng tiến Người, ngào ngạt trầm hương khắp nơi.