LỄ VẬT GIAO HÒA
Đỗ Vy Hạ


1. Con dâng lên bánh trắng thơm rượu nho tinh tuyền là lễ vật trinh nguyên. Con dâng lên với trái tim toàn thân yếu đuối, dâng trót cả cuộc đời.

ĐK. Nguyện xin Chúa. Chúa ơi, xin nhận lấy lễ vật giao hòa

2. Con dâng lên những đớn đau cùng muôn tủi sầu làm lễ vật hy sinh. Con dâng lên những ước mong trọn vẹn đời sống, dâng trót cả nỗi lòng.