NƠI BÊ-LEM
Lm. Kim Long


ĐK. Nơi Bê-lem mùa sương tuyết lạnh lùng. Trong đêm thâu giữa cánh đồng hoang vu. Một trẻ nhỏ vừa giáng sinh, giáng sinh cứu nhân loại. Al-le-lu-ia.

1. Trong bóng đêm thâu gió vi vu sương tuyết lạnh lùng, nào ai có thấu chăng người ơi. Con Chúa cao quang giáng sinh nơi hang đá cơ cùng, vì yêu thương chúng nhân muôn đời.

2. Bao khúc hoan ca khắp nhân gian chung tiếng ca hoà, nhạc thiên quốc mến yêu vọng ngân. Qua khắp không gian chúc vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho chúng nhân muôn đời.

3. Con tiến dâng lên trót tâm tư thân xác linh hồn cầu mong Chúa giáng sinh ngự đây. Ban xuống muôn ơn giúp con luôn vui sống bên Người, niềm tin yêu sắt son muôn đời.