ĐỀN THỜ TRÁI TIM1. Chúa cho con sông núi cỏ cây, hết muôn loài Chúa chẳng tiếc gì. Người còn ban muôn vàn tinh tú với đêm thâu rồi lại đến ngày. Trí yếu đuối lòng dại khờ con được Người truyền hơi dưỡng nuôi. Có chi đâu con có gì đâu mà chỉ có trái tim lạnh lùng. Chúa thương đã sưởi ấm rồi, con xây tình mến là Đền Thờ chính trái tim mình

2. Sướng vui chi kiếp sống phù du mà quên đời sống của thiên thu, cuộc đời người như giấc ngủ trưa phú vinh hoa đâu được lâu dài. Chúa vẫn muốn một Đền Thờ trong tâm hồn sạch như suối trong. Những Vila, những đèn hoa và áo mới Chúa đâu có cần. Chúa ơi thấu hiểu con nhiều, con ca ngợi Chúa vì con được sống trong tình yêu

3. Sướng vui chi kiếp sống phù du mà quên đời sống của thiên thu, cuộc đời người như giấc ngủ trưa phú vinh hoa đâu được lâu dài. Chúa vẫn muốn một Đền Thờ trong tâm hồn sạch như suối trong. Phố nguy nga, những đèn hoa và áo mới Chúa đâu có cần. Chúa ơi thấu hiểu con nhiều, con ca ngợi Chúa vì con được sống trong tình yêu