CỬA ƠI
Lm. Kim Long


Cửa ơi hãy ngẩng môn mi, cửa ơi vươn mình lên nữa hỡi cửa ngàn thu. Cửa ơi hãy ngẩng môn mi, để Vua vinh quang ngự qua, hỡi cửa muôn đời. Nhưng Vua vinh quang là ai?

1/ Là Chúa dũng lực uy quyền, là Vua uy hùng tranh đấu

2/ Là Chúa cơ binh thiên đình. Là Vua muôn đời vinh thắng