NẾU CON NHỚ
Lm. Kim Long


1. Nếu con nhớ thân con là cát bụi, nghĩa cuộc đời giờ vĩnh quyết chìm sâu. Còn gì đâu ngoài dăm ba tất đất, với tháng ngày thêm một nắm cỏ khâu.

ĐK. Thì con ơi hãy lo phụng sự lẽ thật, mà tìm ra chân đích của kiếp người.

2. Nếu con nhớ chuông ngân sầu tiễn biệt, mãn tiệc đời điểm trắng mấy vành khăn. Mộ phần kia cỏ chưa đan kín hết, đã vắng lạnh không một bóng người thăm.

3. Nếu con nhớ vinh quang cùng phúc lộc sẽ nhập nhoà tựa chút khói nhẹ bay. Mà hành trang để con qua vĩnh viễn, có những gì, mong đừng trắng bàn tay.

4. Nếu con nhớ trăm năm còn có gì, nghĩa địa buồn lạnh lẽo tiếng trùng ca, trời về khuya tuồng vui khi mãn lớp. Nuối tiếc hoài danh vọng cũng vụt xa.