TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ
Lm. Mi Trầm


1. Trên con đường trở về, tâm hồn thấy băn khoăn. Trên con đường trở về, cuộc đời này ăn năn. Hãy bước nhanh trở về, tìm về chốn vinh quang. Đời nặng gánh vai mang, tựa nhẹ cánh phượng hoàng.

ĐK. Con xin trở về, về với Chúa là Cha. Con xin trở về, tội đời xin sám hối. Con xin trở về, về với Chúa là Cha. Con xin trở về, tội đời xin giã từ.

2. Trên con đường trở về, xin đừng xé áo thôi. Trên con đường trở về, lòng tà diệt không ngơi. Hãy bước nhanh trở về, tình Người rất bao la, đời đời mãi thương ta, tình trời đất giao hòa

3. Trên con đường trở về, đây lời Chúa vâng nghe. Trên con đường trở về, rửa sạch đời đam mê. Hãy bước nhanh trở về, dù tội đỏ như son, sẽ được trắng như bông, vì tình Chúa khoan hồng.