PANGE LINGUA


1. Hôm nay giáo dân hân hoan cất tiếng, hát lên câu ca mừng Chúa cứu chuộc. Này đây xác Chúa muôn đời khải hoàn. Đây máu vinh quang đã cứu thế trần, toàn dân nâng lời ca hát chúc khen, Thân xác và máu Chúa hiển vinh.

2. Vua trên các Vua năm xưa giáng thế, đến do nơi cung lòng rất thanh sạch. Người sinh xuống giữa ta tại gian trần. Ban phát cho ta Lời quí giá Người. Và khi toan về nơi Đức Chúa Cha. Ban chính thịt máu nuôi trần gian.

3. Trong đêm thứ năm ăn chiên tế hiến, Chúa ban cho Tông đồ dấu thiết tình. Người ban xác thánh cho đoàn chiên Người. Ban phát cho môn đồ Máu Thánh Người. Người nên lương thần nuôi sống thế nhân, nên chính của uống ban ngàn ân.

4. Giê-su trước khi treo trên Thánh Giá, hiến ban cho nhân loại Bí tích Người, truyền cho bánh miến nên thành thân Người. Cho trái nho tươi thành máu cứu đời. Giờ đây không còn rượu với bánh xưa, nhưng chính Thịt Máu Chúa Giê-su.

5.Khi đưa mắt lên cung chiêm Bí tích, Chúa Giê-su nương mình dưới Bánh Rượu, lòng vững tin chắc không hề nghi ngờ, tuy mắt không trông nhìn thấy nhãn tiền. Từ đây khai mạc Giao ước thánh ân, niêm ấn bằng Máu Chiên Vượt qua.

6. Tôn vinh Chúa Cha vinh quang chiếu sáng, Chúa Ngôi Con muôn đời đáng chúc tụng, cùng chung ánh sáng vinh dự uy quyền. Trong ánh vinh quang cùng Chúa Thánh Thần. Từ nơi dương trần vang tiếng chúc ca lên tới toà Chúa chốn trời cao.