MỪNG NGÀY HOAN HỶ
Đạo Minh


ĐK. Mừng ngày hoan hỷ, mừng ngày Phục Sinh, Chúa Cứu thế đã sống lại hiển vinh. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia, khắp thế gian này hoan lạc đàn ca. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Vầng hồng rạng tỏ chiếu khắp sơn hà. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Khắp thế gian này hoan lạc đàn ca.

1. Phục Sinh dường Mặt Nhật lên đem ấm vui cho khắp trời. Và đêm mịt mù liền tan trước ánh dương lên sáng ngời. Từ bao năm khắp thế gian từng sống những đêm khổ đau vô hồi, nhờ Chúa Phục Sinh hiển vinh, dương thế nay được vui tươi.

2. Lạy Cha lành đã Phục Sinh, xin đoái thương dân khắp miền, rày đang còn trong lầm than sống khổ đau mang xích xiềng. Nguyện xin Cha khấng cứu dân Người thoát khỏi cơn khổ đau ưu phiền hầu được nhờ ơn Phục Sinh luôn sống trong đời siêu nhiên.